Grupul de acţiune locală

Grupul de Acţiune Locală a fost înfiinţată în anul 2012. Asociaţia a fost înregistrată în primăvara anului 2012, ca persoană juridică, în scopul de a accesa fondurile pentru dezvoltare, accesibile prin Axa 4 a PNDR. Se poate spune că a fost o decizie conjuncturală, nefiind o conlucrare anterioară oficială între membrii asociaţi, dar asociaţia şi-a stabilit ca obiectiv major strategic utilizarea resurselor şi a potenţialului local în vederea aşezării unei baze solide a dezvoltării socio-economice sustenabile, în care cooperarea are un rol important.

După înfiinţarea asociaţiei în 2012, a fost elaborată strategia de dezvoltare locală , după care GAL-ul a depus cererea de finanţare la apelul de selecţie naţională, în scopul de a fi acreditat ca autoritatea de management local pentru programul Leader în microregiunea Parteneriatului Mureşean. În urma verificării eligibilităţii şi declarării ca finanţabil, proiectul a câştigat 2,785 milioane euro fonduri nerambursabile pentru desfăşurarea programului Leader în GAL Parteneriat Mureşean.

Membrii fondatori:

Sectorul public

Comuna Ernei
Comuna Glodeni
Comuna Gornești
Comuna Voivodeni
Comuna Sîngeorgiu de Mureș

Sectorul privat

PFA Moldovan AR Alexandru (Glodeni)
SC Botex Construct SRL (Ernei)
Asociația „Patronus Pro Sarumberg” / „Patronus Pro Sarumberg” Egyesület (Ernei)
Asociația „Pro Cultural Gypsy” (Voivodeni)
Asociația „Pro Glodeni” / „Marossárpatakért” Egyesület (Glodeni)
Asociația Săcăreni – Székes Egyesület (Ernei)
Asociația „Tinerilor Creatori” / „Alkotói Ifjak” Egyesülete (Ernei)
Asociația de tineret „Tövishegy” / „Tövishegy” Ifjúsági Egyesület (Ernei)
Asociația „Zichi – Horvath” (Voivodeni)
„Cercul Agricultorilor Dumbrăvioara – Ernei” (Ernei)
Composesoratul „Petrilaca de Mureș” (Gornești)
Asociației “Marosszentgyörgyi Ifjúsági Egyesület – Asociația de tineret din Sîngeorgiu de Mureș
Asociației pentru Cercetașii Județul Mureș/Maros Megye Cserkészeiért Egyesület (Sîngeorgiu de Mureș)
Szabó Mi Sándor Persoană Fizică Autorizată (Gornești)
Mózes A. Sándor Persoană Fizică Autorizată(Glodeni)
Agro Bull S.R.L (Ernei)
Image Marketing &Consulting S.R.L (Gornești)
Comunei Sîngeorgiu de Mureș
Asociației de Tineret Kőszikla /Kőszikla Ifjúsági Egyesület (Gornești)
Fundațtiei “Prietenia” (Gornești)
Asociației Familia ”Kolping” (Sîngeorgiu de Mureș)

Documente ataşate
  •