Strategia de dezvoltare locală

 

Srategia dezvoltare locală GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean pentru perioda 2014-2020

Strategia Dezvoltare Locala

Strategia de Dezvoltare Locală 2017 versiunie 2

Strategia de Dezvoltare Locală 2017 versiunea 3

Strategia de Dezvoltare Locală versiunea 4

Strategie de Dezvoltare Locală versiunea 5

Plan de dezvoltare locală GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean perioda 2013-2016

 

 

Documente ataşate