Măsuri
 • Măsura M6/6A
  2017-04-25
  M6 – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor Prin implementarea acestei măsuri, se va stimula mediul de afaceri prin sprijinul financiar acordat în cadrul programului LEADER pentru crearea și modernizarea...
 • Măsura M7/6B
  2017-04-25
  M7- Sprijinirea societății civile În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru asociațiile societății civile care contribuie la îmbunătățirea și extinderea serviciilor locale de bază destinate populației...
 • Măsura M8/6B
  2017-04-25
  M8 – Investiții în infrastructura socială Prin investițiile realizate în infrastructura socială fără cazare (centre de zi, centre și/sau unități de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare...