312L Intézkedés

Mikro-vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

Célja a vidéki térségekben működő mikro-vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatásával új munkahelyek létrehozása, a támogatott vállalkozások bruttó hozzáadott értékének növelése.

Pályázhatnak:

 • mikro-vállalkozások (melyeknek kevesebb, mint 10 alkalmazottjuk van és az éves nettó bevételük vagy a teljes aktíváiknak   az értéke nem haladja meg a 2,0 millió euró lejben kifejezett értékét)
 • fizikai személyek (amennyiben írásban tett nyilatkozatban vállalja, hogy a finanszírozási szerződés aláírásáig megszerzik  legalább az engedélyezett fizikai személyi (PFA) státust és mint mikro-vállalkozások fognak működni; abban az esetben    pedig, ha az engedélyezés során a pályázat jogi képviselője megváltozik, minden dokumentumot beadnak ami bizonyítja a    képviseleti jog átadását)

Elszámolható beruházás- és költségtípusok:

 • nem mezőgazdasági termelői tevékenységekbe történő beruházás, mint például:
  – könnyűipar (bőrcikkek, cipő, gyapjú, prém, kötöttáru, háztartási termékek, stb.);
  – faipari termékek ipari feldolgozása – a fűrészáru szakasztól kezdődően (pl. bútor);
  – finommechanikai, gépszerelési tevékenységek, háztartási cikkek összeszerelése, csomagolóanyagok gyártása, stb
 • Beruházások, amelyek kézműipari tevékenységek fejlesztését szolgálják, mint például:
  kézműves, és más nem-mezőgazdasági hagyományos és helyi jellegű tevékenységek (fém-, gyapjúmegmunkálás, fazekasság, hímzés, hagyományos hangszerek készítése, stb.), valamint ezek reklámozása, népszerűsítése (kisértékesítési üzletek, amelyekben a fenti tevékenységekből származó saját termékeket értékesítik)
 • Vidéki lakosságnak nyújtott szolgáltatások, mint például:
  a.) szabászati, fodrászati, cipészeti szolgáltatások;
  b.) internet bekötési és szórási szolgáltatások;
  c.) gépesítési és szállítási szolgáltatások (egyéb, mint a szállítóeszközök vásárlása), növényvédelemre, állatok mesterséges megtermékenyítésére és állategészségügyre vonatkozó szolgáltatások;
  d.) gépek, szerszámok és háztartási cikkek javítására vonatkozó szolgáltatások.
 • Befektetések megújuló energiatermelésbe:
  megújuló forrásokból származó energia termelésére szolgáló berendezések, amelyek nem bioüzemanyagokra vonatkoznak.

Támogatás

A vissza nem térítendő támogatás felső határa: 200.000 EUR
A támogatás intenzitása: 70% szolgáltatási- illetve 85% termelési tevékenységek esetében

A 0161 és 7311 CAEN kóddal rendelkező tevékenységek esetében a támogatás intenzitása  40 %, amely 10 %-al növelhető 40 év alatti kérelmezők esetében.

Dokumentumok:

[wpfilebase tag=list id=8 sort='<file_id’ pagenav=1 /]