M3/3A Intézkedés

M3 intézkedés – Horizontális és vertikális együttműködési támogatás a HACS területén működő szereplőknek, rövid termelési láncok és helyi piac kialakítása érdekében

Célkitűzés: A támogatás a mezőgazdasági termékek előállítása, feldolgozása érdekében történik, ezek begyűjtési, tárolási, feldolgozási, csomagolási  és értékesítési folyamatainak fejlesztésére lehet pályázni. Cél a helyi szereplők együttműködése a közös termelési és értékesítési folyamat kialakítása érdekében, mely a helyi termelők versenyképességét erősítené.

Pályázhatnak:

 • Együttműködési egyezménnyel létrehozott partnerségek, melynek összetételében rész vesz legalább egy partner az alábbiak közül, illetőleg legalább egy gazda, vagy termelői csoport mezőgazdasági területről:
  • Gazdák, KKV-k, nem kormányzati szervezetek, helyi tanácsok, iskolai, egészségügyi, valamint szórakoztató és közellátási egységek

A partnerséget alkothatják magánszemélyek is, abban az esetben ha a projektvezető jogi személyiséggel rendelkezik (legalább PFA, II, IF).

–  bármilyen jogi személyiséggel rendelkező egység, amely a partnerség tagja és erre a partnerség felhatalmazta

Támogatás:

Támogatás típusa: utólagos elszámolás formájában

Támogatás mértéke: az elszámolható költségek 100%-a téríthető vissza

 • Amennyiben a projekt nem a 1305/2013 sz. EU Szabályzat alá rendelődik, a támogatás mértéke a következőképpen alakul:
  • Jövedelemtermelő tevékenységek: max. 90%
  • Jövedelemtermelő, közhasznú tevékenységek: 100%
  • Nem jövedelemtermelő tevékenységek: 100%
 • Amennyiben a projekt az 1305/2013 sz. EU Szabályzat alá rendelődik, a támogatás mértéke a szabályzatba foglaltaknak felel meg
 • Amennyiben az üzleti tervbe foglaltakat más forrásból valósítják meg, a projekt csak a működési költségeket tartalmazhatja

Támogatás értéke: max. 200.000 euró/ projekt

Keretösszeg: 147.121,71 euró

Elszámolható tevékenységek:

 • Térségre vonatkozó előtanulmányok, megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv kidolgozása
 • Kooperáció működtetése, a koordináló személy bérezését is beleértve
 • Népszerűsítő és marketingtevékenységek
 • Új építmények, régiek modernizálása , gépek és eszközök beszerzése
 • Tervezési, konzultációs költségek
Documente ataşate