M4/6B Intézkedés

M4 – Vidéki örökségvédelem

Célkitűzés: falusi épített és szellemi, kulturális örökség védelme, rehabilitációja, a térség turisztikai vonzerejének élénkítése érdekében.

Pályázhatnak:

 • önkormányzatok, illetve ezek társulásai
 • Nem kormányzati szervek (NGO), melyek tulajdonában van régi építmény (lakóház, gazdasági épület, tájház, emlékház)
 • Egyházi szervek
 • Magánszemélyek, vállalkozások, melyek közhasznú, a kulturális örökséghez tartozó B típusú műemléket adminisztrálnak

Támogatás:

Támogatás típusa: utólagos elszámolás formájában

Támogatás mértéke: az elszámolható költségek 90–100%-a téríthető vissza

 • Jövedelemtermelő tevékenységek: max. 90%
 • Jövedelemtermelő, közhasznú tevékenységek: 100%
 • Nem jövedelemtermelő tevékenységek: 100%

Támogatás értéke: max. 60.000 euró/ projekt

Keretösszeg: 19.400 euró

Elszámolható tevékenységek

 • Régi épületek restaurálása, felújítása, konzerválása, az eredeti arculat megőrzésével
 • Szokások, régi mesterségek, hagyományos tevékenységek megőrzésének helyszíneire vonatkozó restaurálás, felújítás és felszerelés
 • Autentikus, hagyományos épített örökségi jegyekkel rendelkező építmények funkcióváltása (például lakóházból muzeális gyűjtemények háza, emlékház)
 • Építmények konformérzetének növelése, modernizálás (p. közművesítés: vízellátás, csatornázás, elektromos áram bevezetése, illemhelyek)
 • Épületek vagy épületegyüttesek frontjának felújítása
 • Tanulmányok és tervek kidolgozása, helytörténeti munkák
 • Konzulensi, tervezési költségek
 • Történelmi emlékművek listájára történő felvétel érdekében dokumentáció kidolgozása vagy ezt helyettesítő, a megyei kulturális bizottságok által kiállított igazolást elősegítő dokumentáció
 • Népszerűsítő és marketingtevékenységek (marketig terv kidolgozása, honlap szerkesztése, vásárokon való részvétel, információs táblák, kiállítások)

 

Documente ataşate