Măsura 123L

Măsura 123 „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective:

• Introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee pentru obținerea de noi produse agricole și forestiere competitive;
• Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât și în cea de distribuție a produselor obținute;
• Îmbunătățirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creșterea valorii adăugate a produselor agricole;
• Creșterea valorii adăugate a produselor forestiere precum și a eficienței economice a activității microîntreprinderilor, prin dezvoltarea și modernizarea echipamentelor, proceselor și tehnologiilor de prelucrare;
• Aplicarea unor procese tehnologice sau metode inovative în procesarea şi marketingul produselor agricole și forestiere;
• Obţinerea unor produse specifice caracteristicilor şi a reţetelor locale;

Valoare sprijin nerambursabil maxim acordat: 50.000 EUR
Intensitatea sprijinului: 25% respectiv 50% (în cazul IMM)

Pentru detalii suplimentare vezi ghidul solicitantului.

[wpfilebase tag=list id=1 sort='<file_id’ pagenav=1 /]