Măsura 312L

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi ” se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:
• Crearea și menținerea locurilor de muncă în spațiul rural;
• Creșterea valorii adăugate în activități non-agricole;
• Crearea și diversificarea serviciilor pentru populația rurală prestate de către micro-întreprinderi;
• Reînvierea şi conservarea meşteşugurilor tradiţionale artizanale şi promovarea inovaţiei în sectorul non-agricol.

Obiectivele operaționale ale măsurii sunt:
• Crearea de micro-întreprinderi precum și dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol, în spațiul rural;
• Încurajarea inițiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri și femei;
• Încurajarea activităților meșteșugărești și a altor activități tradiționale;
• Reducerea gradului de dependență față de agricultură;
• Sprijinirea ideilor inovative în procesul de dezvoltare a micro-întreprinderilor şi promovarea investiţiilor pentru protecţia mediului pe tot parcursul proceselor tehnologice;

Valoarea sprijinului nerambursabil maxim acordat:
200.000 EUR

Intensitatea sprijinului:
70% respectiv 85% în cazul activităților de producție

Intensitatea sprijinului în cadrul activităților cu codurile CAEN 0161 și 7311 este de 40 %, care poate fi majorată cu 10 % în cazul solicitanților sub 40 de ani.

Pentru detalii suplimentare vezi ghidul solicitantului.

[wpfilebase tag=list id=8 sort='<file_id’ pagenav=1 /]