Anunț

Anunț cu privire la prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor

GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean anunță publicul larg despre modificarea termenului pentru depunerea proiectelor pe măsura M2, M5 și M7. 

Astfel, sesiunea de depunere a proiectelor pe măsurile M2/1A: Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților agricole, M5/6B: Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean, precum și Măsura M7/6B – Sprijinirea societății civile pe teritoriul  GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean se prelungește până la data de 23 martie 2018.

Prelungirea respectă toate condițiile inițiale ale apelului de selecție.