Apel de selecție

ASOCIAȚIA LEADER PARTENERIAT MUREȘEAN anunță pe această cale deschiderea primei sesiuni pentru măsura 312L – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-intreprinderi.

Perioada pentru depunerea proiectelor: 27 mai – 28 iunie 2013. Proiectele se depun la sediul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean, Ernei nr. 439, în zilele lucrătoare între orele 09:00 – 14:00. Fondul disponibil pentu această măsură este de 400.000 euro. Suma maximă nerambursabilă: 50.000 euro/proiect. Intensitatea spijinului: 70–85 %

Informațiile detaliate și modalitatea de desfăşurare a procesului de selecţie a proiectelor sunt cuprinse în Apelul de selecție, care se găsește la biroul și pagina de internet a asociației  www.leadermuresean.ro. Informații se pot obține și de pe pagina de internet www.apdrp.ro.