Apel nou de selecție!

Asociaţia LEADER Parteneriat Mureşean anunţă lansarea, în perioada 4 noiembrie – 5 decembrie 2022 o nouă sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura M2/1A– Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților agricole, MĂSURA M5/6B – Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean- fonduri FEADR și MĂSURA M5/6B – Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean- fonduri EURI

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 5 decembrie, 2022 ora 14:00.

Apel M2/1A varianta detaliat

Apel M2/1A varianta simpla

Apel M5/6B- fonduri EURI varianta detaliată

Apel M5/6B- fonduri EURI varianta simplă

Apel M5/6B- fonduri FEADR varianta detaliata

Apel M5/6B- fonduri FEADR varianta simpla

Documentele de accesare se găsesc în secțiunea Proiecte – Sesiuni de proiecte active sau în secțiunea Măsuri.