Apel nou de selecție!

Asociaţia LEADER Parteneriat Mureşean anunţă lansarea uuni nou apel pentru sectorul public pe măsura MĂSURA M5/6B – Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean- fonduri FEADR și MĂSURA M5/6B – Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean- fonduri EURI

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 31 martie 2023.

Detalii găsiți mai jos în apelul scuri și apleul detaliat: Informații suplimentare (ghid, anexe) cu privire la măsura M5/6B sunt afișate la meniul Măsuri – Măsura M5/6B http://www.leadermuresean.ro/measures/masura-m56b/

M5-FEADR apel scurt

M5-FEADR apel detaliat

M5-EURI apel scurt

M5-EURI apel detaliat