Atenție!

Termen de depunere prelungit pe măsurile: M4/6B – Ocrotirea moștenirii rurale pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean, ,  M7/6B – Sprijinirea societății civile pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean, până la data de 11 octombrie 2018, ora 14.00.