ATENȚIE – Prelungire termen de depunere pentru Măsura 112L
A N U N Ţ 

cu privire la suplimentarea și prelungirea sesiunii de depunere pe măsura 112L

Vă informăm că, în conformitate cu decizia Asociației LEADER Parteneriat Mureșean se suplimentează fondul pentru sesiunea aferentă măsurii 112L „Instalarea tinerilor fermieri” cu valoarea publică de 40.000 euro. Astfel în sesiunea august – octombrie fondul disponibil pentru apelul de selecție cu nr. de referință M41-112L-05/01.08.2014 va fi de 152.000 euro.

În conformitate se modifică termenul pentru depunerea proiectelor: termenul se prelungește până în data de 10 octombrie 2014, vineri, ora 14:00. Prelungirea respectă toate condițiile inițiale ale apelului de selecție.

Date de contact GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate:
Ernei, nr. 439, Cod poştal 547215, Tel.: 0265-335371, 0745-380530, fax. 0265-335207, leadermuresean@leadermuresean.ro