ATENȚIE – Prelungire termen de depunere pentru Măsura 322L
A N U N Ţ 

cu privire la prelungirea sesiunii de depunere

Vă informăm că, în conformitate cu decizia Asociației LEADER Parteneriat Mureșean se modifică termenul pentru depunerea proiectelor pe măsura 322L.

Termenul pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 322L „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” se prelungește până în data de 19 septembrie 2014, vineri, ora 14:00.

Prelungirea respectă toate condițiile inițiale ale apelului de selecție.

Date de contact GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate:
Ernei, nr. 439, Cod poştal 547215, Tel.: 0265-335371, 0745-380530, fax. 0265-335207, leadermuresean@leadermuresean.ro