ATENȚIE! Prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor

Asociația LEADER Parteneriat Mureșean anunță publicul larg despre modificarea termenului pentru depunerea proiectelor pe măsurile: 

M1/2A: Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii și industriei alimentare pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean, M2/1A: Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților agricole, M6/6A: Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor pe teritoriul GAL se prelungește până la data de 10 noiembrie 2017, ora 14:00.

Respectiv, M5/6B: Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean se prelungește până la data de 29 noiembrie 2017, ora 14:00.