Începe noua perioadă LEADER în teritoriul GAL

Contractul de finanțare pe măsura 19.4 a fost semnat în 22.12.2016.

Implementarea strategiei de dezvoltare locală a GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean începe din ianuarie 2017.

Urmăriți sit-ul nostru pentru apelurile de selecție!