Materiale de promovare

Aici puteți consulta materialele de promovare (brosuri, pliante,flyere) despre programul LEADER Parteneriat Mureșean in teritoriul GAL.

Pliant Ro