Informare privind notificările transmise de APDRP

Proiectele “Construire baza sportivă în localitatea Voivodeni, comuna Voivodeni, județul Mureș”, solicitant comuna Voivodeni și „Amenajare teren de sport multifuncțional în localitatea Dumbrăvioara, comuna Ernei, județul Mureș, achiziționare utilaje și echipamente pentru comuna Ernei” depuse în sesiunea M41-322L-02/02.11.2013 au fost declarate eligibile în urma verificărilor de către CRPDRP Alba.

Valoarea sprijinului public nerambursabil pentru proiectele eligibile este de 200.369 euro.