Informare privind notificările transmise de APDRP

Proiectul “Modernizarea serviciilor de proiectare tehnică la societatea Geodrain SRL”, solicitant Geodrain SRL, Voivodeni depus în sesiunea M41-312L-05/17.03.2014 a fost declarat eligibil în urma verificărilor de către OJPDRP Mureș.

Valoarea sprijinului public nerambursabil pentru proiectul eligibil este de 28.523 euro.

Proiectul “Înființare studio de producție cinematografică, video și programe de televiziune”, solicitant Public Management & Engineering SRL depus în sesiunea M41-312L-05/17.03.2014 a fost declarat neeligibil.

Valoarea sprijinului public nerambursbail disponibil în urma notificării cu nr. 3293/02.06.2014 este de 55.943 euro.