Informare privind notificările transmise de APDRP

Proiectul cu titlul “Amenajare teren de sport multifuncțional în localitatea Pădureni, comuna Gornești, județul Mureș/Promovarea moștenirii culturale în comuna Gornești”, solicitant Comuna Gornești, depus în sesiunea M41-322L-03/01.08.2014 a fost declarat eligibil în urma verificărilor de către CRFIR Alba.

Valoarea sprijinului public nerambursbail pentru proiectul eligibil în urma notificării cu nr. 50029/16.12.2014 este de 147.415 euro.