Informare privind notificările transmise de APDRP

Proiectul cu titlul “Modenizarea și extinderea cu grupuri sanitare a asezământului cultural din localitatea Toldal și înființare parc în localitatea Voivodeni, comuna Voivodeni județul Mureș”, solicitant Comuna Voivodeni, depus în sesiunea M41-322L-03/01.08.2014 a fost declarat eligibil în urma verificărilor de către CRFIR Alba.

Valoarea sprijinului public nerambursbail pentru proiectul eligibil în urma notificării cu nr. 50029/16.12.2014 este de 146.513 euro.