Informare privind notificările transmise de APDRP

Proiectele “Achiziție de echipamente pentru activități de interpretare artistică”, solicitant Mozes A. Sandor PFA, Glodeni și „Dezvoltarea serviciilor de topografie și geodezie la societatea Anastasiu Expert SRL.”, solicitant Anastasiu Expert SRL, Sântana de Mureș (punct de lucru în Glodeni) depuse în sesiunea M41-312L-05/17.03.2014 au fost declarate eligibile în urma verificărilor de către OJPDRP Mureș.

Valoarea sprijinului public nerambursabil pentru proiectele eligibile este de 18.881 euro.

Proiectul “Modernizare microatelier de confecții textile”, solicitant PDS Manufacturing SRL depus în sesiunea M41-312L-05/17.03.2014 a fost declarat neeligibil.

Valoarea sprijinului public nerambursbail disponibil în urma notificării cu nr. 2987/19.05.2014 este de 55.000 euro.