Notificări legate de proiectele depuse la APDRP

– Proiectele cu titlurile “Achiziție de echipamente pentru activități de interpretare artistică”, solicitant Mozes A. Sandor PFA și cu titlul “Dezvoltarea serviciilor de topografie și geodezie la societatea Anastasiu Expert SRL”, solicitant Anastasiu Expert SRL, depuse în sesiunea M41-312L-03/07.11.2013 au fost retrase de solicitanți de la OJPDRP Mureș. Valoarea sprijinului nerambursabil rămas disponibil la Măsura 312L în urma retragerii este de 19.050 euro