Anunț!

GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean anunță publicul larg despre modificarea termenului pentru depunerea proiectelor pe măsura M1, M2, M3, M5 și M6 în următoarea formulă:

  1. Apelul pe măsurile M1/2A: Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii și industriei alimentare pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean, M2/1A: Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților agricole, M5/6B: Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean, M6/6A: Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor pe teritoriul GAL se prelungește până la data de 11 aprilie 2018, ora 14.00
  2. Apelul de selecție pe măsura M3/3A: Sprijin pentru cooperarea pe orizontală și verticală între actorii din teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean pentru organizarea de lanțuri  scurte și piețe locale se prelungește până la data de 27 aprilie 2018, ora 14.00