Prelungire termen!

GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean anunță publicul larg despre modificarea termenului pentru depunerea proiectelor pe măsura M5/6B: Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean, până la data de 9 august 2019, ora 14.00

Prelungirea respectă toate condițiile inițiale ale apelului de selecție.