Prelungire termen de depunere!

GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean anunță publicul larg despre modificarea termenului pentru depunerea proiectelor pe măsura M5/6B: Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL , respectiv pe măsura M7-6B- Sprijinirea societății civile pe teritoriul GAL, până la data de 03 decembrie 2021, ora 14.00

Prelungirea respectă toate condițiile inițiale ale apelului de selecție.

AVIZ PRELUNGIRE APEL