Prelungire termen

GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean anunță publicul larg despre modificarea termenului pentru depunerea proiectelor pe măsura M2 și M5 în următoarea formulă:

– până la data de 24 mai 2019 pentru măsura M5/6B: Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean, și

până la data de 31 mai 2019 pentru măsura M2/1A: Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților agricole.