S-a publicat Erata nr.1

 

S-a publicat Erata nr.1 la Apelul de selecție pentru măsurile  M5/6B, M6/6A

Avand in vedere adresa AFIR nr. E 16.197/28.06.2017, potrivit cărora: ,,indiferent de articolul din Regulamentul (CE) nr. 1305/2013 în cadrul căruia se încadrează operațiunea propusă spre finanțare prin submăsura 19.2  care conține achiziții simple, bunuri fără montaj, și de tipul  de beneficiar, se poate utiliza memoriul justificativ.“

Erata 1 ALPM

Anexa__Memoriu_Justificativ ALPM