Sesiune nouă de proiecte!

ASOCIAȚIA LEADER PARTENERIAT MUREȘEAN anunță pe această cale deschiderea sesiunii de proiecte pentru măsurile următoare: M2/1A: Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților agricole, M5/6B: Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean, M7/6B – Sprijinirea societății civile pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean. 

Perioada pentru depunerea proiectelor: 5 FEBRUARIE – 9 MARTIE 2018.

Informații și documente găsiți în meniul Proiecte –> Sesiuni de proiecte active, Măsuri –> descrierea măsurilor.