Termen prelungit!

Termen de depunere prelungit pe măsurile: M4/6B – Ocrotirea moștenirii rurale pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean, M7/6B – Sprijinirea societății civile pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean, M8/6B -Investiții în infrastructura socială, până la data de 19 noiembrie 2018, ora 14.00.