Termen prelungit!

Termen de depunere prelungit pe măsurile: M2/1A : Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților agricole, M4/6B – Ocrotirea moștenirii rurale pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean, ,  M7/6B – Sprijinirea societății civile pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean, până la data de 21 septembrie 2018, ora 14.00. 

Totodată se prelungește termenul de depunere a proiectelor pe măsura M8/6B Investiții în infrastructura socială pe teritoriul GAL   până la data de 11 octombrie 2018, ora 14.00.