Ultimele apeluri de selecție pentru SDL actual! – anunț actualizat, termen prelungit!

UPDATE: Apelurile de selecție pentru măsurile M2/1A și M7/6B se

prelungesc până la data de 31 mai 2024,. ora 14.00.

Astfel termenul de depunere este 31 mai 2024.

Prelungirea respectă toate condițiile inițiale ale apelului de selecție!

 

Asociația LEADER Parteneriat Mureșean anunță lansarea apelurilor de selecție pe măsurile din SDL actual cu privire la: cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților agricole (M2/1A) pentru beneficari parteneriate agricole respectiv sprijinirea societății civile (M7/6B) pentru beneficiari ONG, incepând cu data de 4 martie 2024. Perioada activă a apelurilor de selecție: 30 zile, până la data de 5 aprilie 2024.

Termen de depunere a proiectelor: 5 aprilie 20234, ora 14.00 

Informații în apelul detaliat și apelul scurt atașat mai jos.

Ghidul solicitantului și alte documente de accesare se găsesc în meniul Măsuri – Măsura M2, respectiv M7.

Pentru informații suplimentare privind accesarea fondurilor nerambursabile puteți căuta membrii grupului de lucru GAL la sediul din Ernei nr. 439, sau tel. 0745380530.

Apel scurt M2     Apel detaliat M2

Apel scurt M7         Apel detaliat M7

anunt prelungire_apr

anunt prelungire mai