Înființare, dezvoltare și modernizare fermă apicolă, com. Gornești, jud. Mureș