Înființarea și dotarea serviciului de gospodărire comunală în comuna Gornești, județul Mureș / Amenajare teren de sport multifuncțional în localitatea Gornești, județul Mureș / Amenajare teren de sport multifuncțional în localitatea Periș, comuna Gornești, județul Mureș