Raportare proiecte
:
:
322L C413322011272828203 20-11-2013 21 199.760,00 Modernizarea și reabilitarea căminului cultural al localității Dumbrăvioara, comuna Ernei, județul Mureș, Amenajare teren de sport multifuncțional în localitatea Ernei, comuna Ernei, județul Mureș, Înfințarea și dotarea serviciului de gospodărire comunală în comuna Ernei, județul Mureș Comuna Ernei 164.955,25
322L C413322011272828201 20-11-2013 21 199.605,00 Înființarea și dotarea serviciului de gospodărire comunală în comuna Gornești, județul Mureș / Amenajare teren de sport multifuncțional în localitatea Gornești, județul Mureș / Amenajare teren de sport multifuncțional în localitatea Periș, comuna Gornești, județul Mureș Comuna Gornești 157.403,02
322L C413322011272828222 21-04-2015 5 7.790,00 Achiziție echipamente pentru dotarea serviciului de gospodărire comunală în comuna Gornești Comuna Gornești 7.509,44
322L C413322011272828219 23-01-2015 9 149.198,00 Promovarea moștenirii culturale în comuna Ernei, județul Mureș Comuna Ernei 123.013,55
312L C413312M11272828211 24-06-2014 9 175.939,00 Achiziție de utilaje în cadrul S.C. Bio Manuring S.R.L. S.C Bio Manuring S.R.L. 172.753,88
112L C4111112011272828206 24-06-2014 36 32.000,00 Modernizare fermă mixtă loc. Ernei jud. Mureș Orban Lehel ”Ferma ” II 19.200,00
112L C411112011272828211 24-10-2014 36 24.000,00 Extindere și modernizare fermă mixtă, Iara de Mureș, județul Mureș Szabo Mi Sandor P.F.A. 14.400,00
322L C413322011272828224 25-06-2015 3 18.670,00 Achiziționare utilaj pentru SVSU în comuna Glodeni, județul Mureș Comuna Glodeni 18.577,89
322L C413322011272828223 29-04-2015 5 8.529,00 Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Voivodeni, județul Mureș Comuna Voivodeni 8.505,06
322L C413322011272828220 29-04-2015 5 9.934,00 Conservarea și punerea în valoare a moștenirii culturale în comuna Glodeni, județul Mureș Comuna Glodeni 9.934,00