Raportare proiecte
:
:
312L C413312M11272828220 30-06-2014 6 65.449,00 Achiziție de utilaje de construcții S.C. WH WORKS S.R.L. 0,00
312L C413312M11272828219 30-06-2014 8 28.523,00 Modernizarea serviciilor de proiectare tehnică la societatea Geodrain S.R.L. S.C. Geodrain S.R.L. 27.568,80
312L C413312M11272828216 30-06-2014 6 10.178,00 Dezvoltarea serviciilor de topografie și geodezie la societatea Anastasiu Expert S.R.L. S.C. ANASTASIU EXPERT S.R.L. 9.870,69
312L C413312m11272828218 30-06-2014 9 8.703,00 Achiziție de echipamente pentru activități de interpretare artistică Mozes A. Sandor P.F.A. 8.702,28