Intézkedések
 • Măsura M1/2A
  2017-04-25
  M1/2A  Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii și industriei alimentare Scop Sprijinul acordat pentru investiții în agricultură va crește productivitatea și competitivitatea fermelor. Promovarea investițiilor în integrarea...
 • Măsura M2/1A
  2017-04-25
  M2– Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților agricole Scop În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita...
 • Măsura M4/6B
  2017-04-25
  M4 – Ocrotirea moștenirii rurale Prin această măsură sunt finanțate investiții pentru restaurarea, conservarea și/sau dotarea obiectivelor de patrimoniu local și a obiectivelor de patrimoniu de cat. B, incluse în Lista...
 • Măsura M5/6B
  2017-04-25
  M5 – Dezvoltarea satelor Investițiile prin această măsură vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația de pe teritoriul GAL și la stoparea fenomenului de depopulare prin reducerea decalajelor...
 • Măsura M6/6A
  2017-04-25
  M6 – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor Prin implementarea acestei măsuri, se va stimula mediul de afaceri prin sprijinul financiar acordat în cadrul programului LEADER pentru crearea și modernizarea...