Măsuri
  • Măsura M7/6B
    2017-04-25
    M7- Sprijinirea societății civile În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru asociațiile societății civile care contribuie la îmbunătățirea și extinderea serviciilor locale de bază destinate populației...
  • Măsura M8/6B
    2017-04-25
    M8 – Investiții în infrastructura socială Prin investițiile realizate în infrastructura socială fără cazare (centre de zi, centre și/sau unități de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare...