M2/1A Intézkedés

M2 intézkedés – Mezőgazdasági tevékenység diverzifikációját szolgáló együttműködés létrehozása (egyesületi formák, hálózatok, klaszterek, operacionális csoportok létrehozása)

Célkitűzés: helyi termelők csoportosulásának kialakítása, közös üzleti terv életbe léptetése céljával. A kooperáció eredményeként létrejött csoport (szövetkezet, termelői csoport, hálózatok és klaszterek, operacionális csoportok) a mezőgazdaság vagy élelmiszeripar területén, illetőleg turizmus, kultúra, egészségügy vagy szociális ellátás terén tevékenykedhet. Új termékek, eljárások, folyamatok és gyakorlatok bevezetése által a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja is elindulhat, valamint a vidéki gazdaság versenyképességének növelését is befolyásolja.

Pályázhatnak:

  • Együttműködési egyezménnyel létrehozott partnerségek, melynek összetételében rész vesz legalább egy partner az alábbiak közül, illetőleg legalább egy gazda, vagy termelői csoport mezőgazdasági területről:
    • Gazdák, KKV-k, nem kormányzati szervezetek, helyi tanácsok, iskolai, egészségügyi, valamint szórakoztató és közellátási egységek

A partnerséget alkothatják magánszemélyek is, abban az esetben ha a projektvezető jogi személyiséggel rendelkezik (legalább PFA, II, IF). operacionális csoportok létrehozása esetében egyik partner kötelezően a kutatás-fejlesztés terén aktivál.

Támogatás:

Támogatás típusa: utólagos elszámolás formájában

Támogatás mértéke: az elszámolható költségek 100%-a téríthető vissza

Támogatás értéke: 18.630 euró/ projekt

Keretösszeg: 18.630 euró

Elszámolható tevékenységek:

  • Anyagi és szellemi tevékenységek a helyi termelők csoportosulásának (szövetkezet, termelői csoport, hálózatok és klaszterek, operacionális csoportok) kialakítása, közös üzleti terv életbe léptetése céljával a mezőgazdaság vagy élelmiszeripar területén, illetőleg turizmus, kultúra, egészségügy vagy szociális ellátás terén.
  • Területi animálás az együttműködés kialakítása érdekében
  • Az együttműködés fenntartása, beleértve a koordináló személy fizetését is
  • Potenciális partnerek, tagok képzése és informálása
Documente ataşate