M7/6B Intézkedés

M7 – Civil szféra támogatása

Célkitűzés: nem kormányzati civil szervezetek támogatása, amelyek hozzájárulnak a vidéki lakosság kiszolgálását célzó helyi szolgáltatások (pl. kulturális, sport) önkéntes fejlesztésében a helyi önkormányzatok mellett. Ezáltal a helyi lakosság problémáinak megoldása, a falusi közösségek fejlesztése szélesebb körben valósul meg.

Pályázhatnak

 • törvényes keretek között létesített nem kormányzati szervezetek (NGO-k)

Támogatás

Támogatás típusa: utólagos elszámolás formájában

Támogatás mértéke: az elszámolható költségek 90–100%-a téríthető vissza

 • Jövedelemtermelő tevékenységek: max. 90%
 • Jövedelemtermelő, közhasznú tevékenységek: 100%
 • Nem jövedelemtermelő tevékenységek: 100%

Támogatás értéke: max. 10.000 euró/ projekt

Keretösszeg: 20.000 euró

Elszámolható tevékenységek

 • Civil társadalom szervezetei kulturális infrastruktúrájának rehabilitációja és/vagy felszerelése
 • Helyi jellegű pihenési, sportolási terek kialakítása és/vagy felszerelése
 • Tematikus vagy turisztikai útvonalak kialakítása
 • Népviselet, népi hangszerek beszerzése
 • Sportfelszerelések beszerzése
 • Ingatlan felújításához kapcsolódó költségek, új gépek és felszereléske vásárlása
 • Tervezési és konzulensi költségek
Documente ataşate