M8/6B Intézkedés

M8 – Szociális infrastruktúra kiépítése

Célkitűzés: a szociális ellátás bővítése a helyi lakosság számára, ezáltal pedig a helyi életminőség javítása és a marginalizált csoportok társadalmi integrációja valósulhat meg a térségben.

Pályázhatnak

 • Helyi önkormányzatok és ezek egyesületei (ADI), melyek a szociális téren felelősséget vállaltak, releváns szociális szereplőkkel partnerségben
 • törvényes keretek között létesített nem kormányzati szervezetek (NGO-k)
 • törvényes keretek között működő szociális ellátók
 • HACS, ha nem jelentkezik egyéb kérelmező

Támogatás

Támogatás típusa: utólagos elszámolás formájában

Támogatás mértéke: az elszámolható költségek 90–100%-a téríthető vissza

 • Jövedelemtermelő tevékenységek: max. 90%
 • Jövedelemtermelő, közhasznú tevékenységek: 100%
 • Nem jövedelemtermelő tevékenységek: 100%

Támogatás értéke: max. 200.000 euró/ projekt

Keretösszeg: 130.479 euró

Elszámolható tevékenységek

 • Elszállásolás nélküli szociális szolgáltatások infrastruktúrájának kiépítése, bővítése, modernizálása és/vagy felszerelése, mint pl.: nappali közösségi központok, otthoni beteggondozó központok, szociális étkezőhelyek, mobil élelemellátás, szociális ambulanciák
 • Megújuló energiát használó rendszerek kiépítése
 • Ingatlan felújításához kapcsolódó költségek, új gépek és felszerelések vásárlása
 • Tervezési és konzulensi költségek
Documente ataşate