Măsura 111L

Măsura 111 se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiectiv îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol, silvic şi alimentar, utilizarea durabilă a terenurilor agricole și protecţia mediului prin acţiuni de formare, informare şi difuzare de cunoştințe inovative.

Domeniul de acoperire a măsurii:

  • programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare şi specializare);
  • acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe privind schemele de sprijin ale PAC, a modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală.

Proiecte pot fi depuse de către:

  • furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor, entităţi publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecţie;
  • asociaţii agricole legal constituite, societăţi cooperative agricole sau de valorificare, grupuri de producători, ONG-uri din domeniul agricol.

Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) și industriei agro-alimentare.

Valoarea maximă a sprijinului: 14.000 EUR
Intensitatea sprijinului: 100%

Documente necesare:

[wpfilebase tag=list id=9 sort='<file_id’ pagenav=1 /]