Măsura 121L

Măsura 121L „Modernizarea exploataţilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective:

  • Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
  • Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
  • Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
  • Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.

Valoarea maximă a sprijinului: 200.000 EUR
Intensitatea sprijinului: între 40% și 70%

Pentru detalii suplimentare vezi ghidul solicitantului.

Documente:

[wpfilebase tag=list id=5 sort='<file_id’ pagenav=1 /]