Măsura 313L

Măsura 313L „Încurajarea activităţilor turistice ” se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea activităţilor turistice prin cooperare și metode inovatve care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural.

Obiectivele specifice ale măsurii sunt:
• Crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de turism, în special pentru tineri și femei;
• Creșterea valorii adaugate în activități de turism prin cooperare locală şi acţiuni sau realizări inovative;
• Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice prin activităţi de cooperare locală;
• Creșterea numărului de turiști și a duratei vizitelor;
• Punerea în valoare a moştenirii culturale locale, promovarea valorilor arhitecturale şi naturale locale.

Obiectivele operaționale ale măsurii sunt următoarele:
• Creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistică la scară mică prin metode inovative, respectând condiţiile de protecţia mediului prin investiţii în acest scop;
• Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică prin cooperarea între sfera guvernamentală locală şi civilă;
• Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic (Natura 2000), punerea în valoare a patrimoniului material şi imaterial local prin crearea unor parteneriate între operatori tursitici şi ONG-uri;
• Încurajarea iniţiativelor de afaceri ale tinerilor din microregiune în domeniul turistic, asigurarea de venituri alternative în special pentru femei tinere;

Valoarea maximă a sprijinului: 200.000 EUR

Intensitatea sprijinului:
100% (proiecte de investiții de interes public negeneratoare de profit)
85% (proiecte de investiții în agro-turism şi activităţi recreaţionale)
50% (alte tipuri de investitii în turismul rural)

Pentru detalii suplimentare vezi ghidul solicitantului.

[wpfilebase tag=list id=3 sort='<file_id’ pagenav=1 /]