Măsura 322L

Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” se încadrează în Axa III – „Îmbunătățirea calității vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general îmbunătațirea condițiilor de viață pentru populație, asigurarea accesului la serviciile de bază și protejarea moștenirii culturale și naturale din microregiune, prin metode inovative şi cooperare locală în vederea realizării unei dezvoltări durabile.

Obiectivele operaționale ale măsurii sunt:
• Îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru populația rurală;
• Creșterea numărului de sate renovate, respectând principiile dezvoltării durabile şi a protecţiei mediului;
• Creșterea numărului de obiective de patrimoniu din spațiul rural sprijinite şi reabilitate prin soluţii inovative şi prin diferitre parteneriate între actorii locali;

Valoare sprijin nerambursabil:
200.00 EUR (proiect al cărui beneficiar este un Consiliu Local)
10.000 EUR (proiect al cărui beneficiar este un ONG sau unitate de cult)

Intensitatea sprijinului:
100% (proiecte de utilitate publică negeneratoare de profit)
70% (proiecte generatoare de profit)

Pentru detalii suplimentare vezi ghidul solicitantului.

[wpfilebase tag=list id=2 sort='<file_id’ pagenav=1 /]