Măsura 421

Prin intermediul acestei măsuri se vor finanța proiecte de cooperare transnațională (între România și alte state membre sau terțe) și inter-teritorială (în cadrul României, între GAL-uri și alte grupuri/parteneriate care funcționează după principiul LEADER, parteneriate public-privat selectate în cadrul Axei 3 conform art. 59 e) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 sau orice alte grupuri rurale organizate după metoda LEADER (grupuri locale care să aibă un rol activ în dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de inițiativă locală, micro-regiuni și alte parteneriate de tip LEADER, grupuri finanțate prin Axa 4 din FEP) și recunoscute de statul membru.

Prin finanţarea acţiunilor din cadrul măsurii, vor fi atinse următoarele obiective specifice:

  • îmbunătăţirea strategiilor locale prin încurajarea actorilor de la nivel local de a întreprinde proiecte de extindere a experienţelor, de stimulare şi sprijinire a inovaţiei, de dobândire a competenţelor şi îmbunătăţirea lor atât inter-teritorial cât şi transnaţional.

 

Valoarea maximă a sprijinului: 80.000EUR
Intensitatea sprijinului: 100%

Pentru detalii suplimentare vezi ghidul solicitantului.

[wpfilebase tag=list id=11 sort='<file_id’ pagenav=1 /]