Măsura M2/1A

M2– Cooperarea in scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operaționale pentru diversificarea activităților agricole

Scop

În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între actorii implicați în dezvoltarea rurală, pentru: crearea de cooperative, grupuri de producători, rețele și clustere, grupuri operaționale, în scopul implementării în comun a unui plan de afaceri din domeniul agricol și industrie alimentară (lanț scurt de aprovizionare și piața locală, scheme de calitate) turism, cultură, sănătate, social.

Beneficiari direcți

Beneficiari direcți:

 • Parteneriate constituite în baza unui Acord de Cooperare şi în a cărui componență să fie cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură:
  • Fermieri;
  • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
  • Organizații neguvernamentale;
  • Consilii locale;
  • Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, ÎI, ÎF (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).

Pentru înființarea de grupuri operaționale, este obligatoriu ca una dintre entitățile parteneriatului sa aibă obiectul de activitate în domeniul cercetării.

Sprijin:

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% și nu va depăși 18.630  euro/proiect

Acțiuni eligibile:

 • Acțiuni materiale și imateriale în scopul realizării unor forme asociative (cooperative, grupuri de producători, ONG-uri), rețele, clustere, grupuri operaționale și realizarea planului de afaceri în scopul implementării în comun a unor proiecte de interes local (agricultură, turism, cultură, social, sănătate, etc.);
 • Animarea teritoriului pentru a facilita realizarea unei rețele;
 • Funcționarea cooperării, inclusiv salariul coordonatorului;
 • Informarea potențialilor membri ai cooperării.
 • Investiții aferente realizării de studii cu privire la zona în cauză și de studii de fezabilitate, precum și costurile aferente elaborării unui plan de afaceri
 • Activități de promovare și marketing;
 • Construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum și onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate care vor fi în limita a maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție
Documente ataşate