Apel de selecție

Asociația LEADER Parteneriat Mureșean anunță deschiderea primei sesiuni pentru măsurile 313L Încurajarea activităţilor turistice și  322L Renovarea, dezvoltarea satelor îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Data lansării apelului de selectie: 3 aprilie 2013.
Perioada pentru depunerea proiectelor:
313L: 8 aprilie –10 mai 2013
322L: 8 aprilie –15 mai 2013

Proiectele se depun la sediul Asociaţiei LEADER Parteneriat Mureșean din Ernei nr. 439, în zilele lucrătoare între orele 09:00 – 14:00.

Informații despre măsuri:

Măsura

Fond disponibil

Suma maximă nerambursabilă

Intensitatea spijinului

M 313L

400.000 euro

100.000 euro

50 – 100 %

M 322L

980.000 euro

200.000 euro

70 –100 %

Detalii și informatii suplimentare:
Informațiile detaliate și modalitatea de desfăşurare a procesului de selecţie a proiectelor sunt cuprinse în Apelul de selectie, care se găsește la biroul asociaţiei şi în meniul Sesiuni de proiecte active.