ATENȚIE: Apel de selecție activ!

Asociaţia LEADER Parteneriat Mureşean anunţă lansarea, în perioada 27.06.2017 – 28.07.2017 a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M5/6B „Dezvoltarea satelor pe teritoriul GAL Asociația LEADER Parteneriat Mureșean” și Măsura M6/6A: Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor pe teritoriul GAL.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 28 iulie 2017, ora 14:00.

Informații și documente găsiți în meniul Proiecte – Sesiuni de proiecte active, Măsuri – descrierea măsurilor.